Nye Patienter

Velkommen til nye patienter

Første gang du kommer på vores klinik, er det en god ide at du møder i god tid, så vi kan få indlæst dine data og medicinforhold. Medbring venligst dit sundhedskort og såfremt du er medlem af Danmark, så oplys os venligst hvilken gruppe , så vi kan indberette elektronisk for dig. Det samme gælder hvis du er forsikret i Dansk Tandforsikring, så vil vi også elektronisk indberette dertil.

Betaling:

Vi kræver altid kontant/dankort betaling fra vore patienter, og beløbet for den samlede behandling afregnes senest ved behandlingsafslut.

Ved større og dyrere behandlinger , ser vi os berettiget til at opkræve aconto indbetalinger.

Som kontanthjælps modtager har man mulighed for at søge om tilskud. Vi hjælper gerne med et overslag og forestår også gerne med at fremsende dette elektronisk til rette vedkommende. Dog skal der indhentes en blanket §82a fra kommunens ydelseskontor, inden man møder til undersøgelse herfor, samt skal der indbetales kr. 600.-

Hvis man udebliver fra aftalt tid, ser vi os nødsaget til at indkræve et gebyr på kr. 263.- dette er ifølge sygesikringsoverenskomsten.